pribuldo 10ks výstrojí :)

Naraz vás tak môže hrať 26…  

Dôležité: zmena telefónneho čísla

z dôvodu zabudnutia (:P) čísla 0903745315 sa zmenilo na 0948 123 567