Doplnili sme počet výstrojí, aj rezervných súprav, aby hra bola plynulá.

Minimálny počet hráčov ostal nezmenený 😉